HOCHTIEF CZ je najobdivovanejšou stavebnou spoločnosťou

Za účasti prezidenta republiky a mnohých vrcholových manažérov sa na Pražskom hrade dnes konalo vyhlásenie rebríčka 100 najvýznamnejších firiem ČR. A spoločnosť HOCHTIEF CZ je opäť v prvej stovke. Už skôr boli vyhlásené výsledky prestížnej súťaže 100 firiem Českej republiky roku 2014, kde nehrajú roľu kvantitatívne, ale kvalitatívne údaje. A v odvetví „Stavebníctvo“ sa najobdivovanejšou spoločnosťou v roku 2014 stala práve spoločnosť HOCHTIEF CZ a. s.

Takmer tisícovku prihlásených firiem posudzovali hodnotitelia – manažéri, akademici a predstavitelia štátnej správy. Hodnotili inovácie, kvalitu manažmentu, vzťah k spoločnosti a k životnému prostrediu, kvalitu produktu, finančnú spoľahlivosť a ďalšie kritériá bez súvislosti merateľnými kritériami (tržby, zisk, počet zamestnancov atd.).

Umiestenie na prvom mieste medzi stavebnými spoločnosťami v súťaži vyhlásenej Združením CZECH TOP 100 iba potvrdzuje fakt, že sa našej spoločnosti darí úspešne vysporiadať so súčasnou ťažkou situáciou vo stavebníctve. Okrem finančnej stability je pre nás dôležitý férový vzťah k našim zákazníkom. Máme nulovú toleranciu k neetickému chovaniu, a to pozitívne ovplyvňuje naše zastupovanie celého stavebníctva. Týmto chovaním naďalej propagujeme odkaz nášho zakladateľa Tomáša Bati, ktorý našu spoločnosť založil ako jednu zo svojich stavebných divízií v roku 1939.