Celosvetové hospodárske výsledky skupiny HOCHTIEF za rok 2017

Na konci februára predstavila naše materinská spoločnosť výročnú správu za rok 2017 a odprezentovala hospodárske výsledky celej skupiny.

Skupina sa zlepšila takmer vo všetkých ekonomických parametroch a výrazne zvýšila cash flow, tržby a zisky. "Od začiatku našej transformácie v roku 2013 sa nám podarilo dosiahnuť dynamického a pevného rastu hodnoty v našom podnikaní po celom svete. Rok 2017 bol pre skupinu znovu veľmi úspešný," uviedol generálny riaditeľ skupiny Marcelino Fernández Verdes.

Nominálny čistý zisk vzrástol o 31% na 421 mil. Eur, pričom k tomuto pozitívnemu vývoju zisku prispeli všetky divízie - Amerika, Ázia a Tichomorie i Európa. Pozitívne sa vyvíjali aj tržby, ktoré narástli o 14% na hodnotu 22,6 mld. Eur a prvýkrát prekročili hodnotu výnosov z roku 2013. Tento dôležitý rast bol sprevádzaný zvýšenými maržami. Marža pred zdanením skupiny medziročne vzrástla o 40 stotín percenta na 3,8%.

Zásoba práce ku koncu roka obsahuje zákazky za takmer 45 mld. Eur a nová zákazka presahuje 30 mld. Eur, čo predstavuje nárast o 23%.

V dôsledku sľubného výhľadu skupina HOCHTIEF očakáva, že v roku 2018 dosiahne čistého prevádzkového zisku v rozmedzí 470 - 520 mil. Eur. To predstavuje 4 - 15% nárast oproti roku 2017.