HOCHTIEF

Budeme revitalizovať priestranstvá postihnuté povodňami

Spoločnosť HOCHTIEF a.s.  organizačná zložka Slovensko vo štvrtok podpísala zmluvu o dielo na projekt „Revitalizácia verejných priestranstiev postihnutých povodňami v obci Veľká Čausa“.

Projekt rieši revitalizáciu jestvujúcich verejných priestranstiev a komunikácií po povodniach v mesiaci august 2010, ale aj návrh nových oddychových verejných zón.

Navrhovaná revitalizácia priestranstiev obce Veľká Čausa zahŕňa obecný park so spevnenými komunikáciami, prvkami drobnej architektúry a detským ihriskom, verejným osvetlením a sadovými úpravami; prístrešok pre odpadové hospodárstvo, rekonštrukciu  obecnej komunikácie, lávku ponad rieku a rekonštrukciu obecnej studne.

Zákazka v hodnote 285 tis. EUR sa bude realizovať v termíne od augusta 2015 do októbra 2015.