HOCHTIEF

Aktuálny stav na D3 Čadca Bukov-Svrčinovec

V súčasnosti prebiehajú prace na niekoľkých stavebných objektoch, zakladaní mostných objektov, zemné práce na príprave plošín pre vŕtanie pilot, alebo prekládka potoka Čerňanka do nového koryta s kamenným obkladom brehov a dna.