Ako vyzerá budúcnosť slovenského stavebníctva?

Pri tradičnom Stretnutí lídrov slovenského stavebníctva, ktorý sa konal v Bratislave dňa 25. októbra, diskutoval riaditeľ spoločnosti HOCHTIEF SK Ing. Miroslav Beka, zástupcovia najvýznamnejších investorov na tému stratégie pre úspešný rozvoj slovenského stavebníctva.

Spoločne s ministrom dopravy a výstavby Arpádom Érsekom sa v paneli odborníkov venovali otázkam aktuálnej situácie trhu, chystaných verejných zákaziek, nových modelov stavania po skončení druhého programového obdobia ale aj investičnej stratégii krajov, miest a obcí.