HOCHTIEF

Založenie HOCHTIEF SK

Od 1. februára 2016 sú všetky obchodné aktivity skupiny HOCHTIEF na slovenskom trhu realizované prostredníctvom spoločnosti HOCHTIEF SK s.r.o., so sídlom Miletičova 23, 821 09 Bratislava.

HOCHTIEF SK s.r.o. je 100% dcérska spoločnosť českej stavebnej spoločnosti HOCHTIEF CZ a. s. Spoločnosť HOCHTIEF SK s.r.o. zamestnáva 137 odborníkov a je jediným zamestnávateľom koncernových zamestnancov na slovenskom trhu. Na slovenskom trhu podniká v rovnakých segmentoch ako v ČR.

Konateľmi spoločnosti HOCHTIEF SK s.r.o. boli menovaní Ing. Tomáš Koranda a Jörg Mathew (zároveň členovia predstavenstva HOCHTIEF CZ a. s.). Riaditeľom HOCHTIEF SK s.r.o. je Ing. Miroslav Beka, ktorý je súčasne i prokuristom spoločnosti. Ďalšími prokuristami spoločnosti HOCHTIEF SK s.r.o. sú Ing. Rastislav Pauliny, zodpovedný za  výrobno-technickú oblasť, Peter Vaško, DiS, zodpovedá za ekonomiku a Ing. Juraj Voleský za technologické kompetencie v oblasti tunelovej výstavby a za systém riadenia spoločnosti.

Spoločnosť HOCHTIEF SK s.r.o. má svoje vlastné webové stránky www.hochtief.sk, na ktorých nájdete okrem iného i informácie o projektoch realizovaných na slovenskom trhu.

Medzi najvýznamnejšie projekty spoločnosti HOCHTIEF SK s.r.o. patrí výstavba časti diaľnice D3 v úseku Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno). Spoločnosť je taktiež generálnym partnerom konferencie Letiskové vozovky 2016 a výhradným technologickým partnerom projektových spoločností na konferenciách Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2016 a 2016/H2.