HOCHTIEF

Začala razba tunela Považský Chlmec na diaľnici D3

Slávnostným posvätením  a osadením sošky sv. Barbory odštartovala 16. marca 2015 výstavba tunela Považský Chlmec na stavbe Diaľnica D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno. Úsek diaľnice buduje združenie firiem EUROVIA SK (člen Skupiny EUROVIA CS), HOCHTIEF CZ a SMS. Objednávateľom je Národná diaľničná spoločnosť.

Tunel Považský Chlmec je súčasťou prioritného diaľničného ťahu D1 – D3 na trase Bratislava – Trenčín – Skalité s napojením na Poľsko, s odbočením na Českú republiku a na juhu s napojením na Maďarsko a Rakúsko.

Diaľnica po dobudovaní odľahčí existujúce vyťažené úseky, predovšetkým na cestách I/11 a I/18. Odklonením dopravy mimo mesta Žilina dôjde k lepšej plynulosti a zvýšeniu rýchlosti prejazdov v smere sever – juh pre medzinárodnú i vnútroštátnu dopravu a k zvýšeniu ekonomického potenciálu regiónu Kysúc. V neposlednom rade bude mať nová diaľnica dopad na zníženie hluku a emisií v obývaných častiach. V úseku Žilina, Strážov – Žilina, Brodno vznikne smerovo rozdelený 2,2 km dlhý tunel Považský Chlmec. Súčasťou projektu sú taktiež dva mostné objekty, z toho jedna náročná 1,4 km dlhá estakáda ponad Hričovskú priehradu. Nový úsek sa na cestnú sieť napojí dvoma mimoúrovňovými križovatkami Strážov a Brodno.

„Samotný tunel sa skladá z dvoch dvojpruhových tunelových rúr, z ktorých každá je dlhá približne 2,1 km. Razenie sa bude realizovať na šiestich miestach (štítoch) súčasne. 4 štíty zo stredovej stavebnej jamy, 2 zo západného a následne z východného portálu. Raziace práce začínajú postupne už od februára 2015. Prvá razba západným smerom bola zrealizovaná 16. februára 2015 a druhá razba západným smerom 3. marca 2015. Ďalšie budú postupne realizované do konca apríla 2015. Následne sa bude tunel raziť pomocou špeciálnej techniky 24 denne sedem dní v týždni za pomoci viac ako 200 razičov zo všetkých kútov Slovenska. Predpokladáme, že razby budú ukončené do leta 2016,“ povedal Vít Pastrňák, projektový manažér spoločnosti HOCHTIEF CZ, ktorá ma na starosti výstavbu tunela.

Svätá Barbora je uctievaná ako ochrankyňa proti smrti bleskom, požiarom a pred rizikom náhlej či násilnej smrti. Je preto patrónkou baníkov, delostrelcov, pyrotechnikov, architektov, matematikov a ďalších rizikových povolaní, ale taktiež aj detí. Zahájenie razieb tunelov býva preto tradične spojené práve s aktom posvätenia sošky sv.Barbory.

Základné informácie o stavbe

Investor: Národná diaľničná spoločnosť

Dodávateľ: Združenie D3 Žilina (Strážov)-Žilina (Brodno)

Členovia združenia: EUROVIA SK a.s. (člen Skupiny EUROVIA CS), HOCHTIEF CZ a. s., SMS a.s. (Stavby mostov Slovakia)

Doba výstavby diela: 1095 dní

Úsek diaľnice: D3 km 6,800–11,100

Kategória: D 24,5/80  vo voľnej trati, T 7,5/80 v  tuneli

Celková dĺžka trasy /km/: 4,250

Dĺžka mostov /km/: 3,866 48(obojstranne); 3 mostné objekty (z toho 1 estakáda, 1 provizórny  most)

Dĺžka tunelov /m/: severný tunel 2 252,5 m; južný tunel 2 189,4 m