HOCHTIEF

Vyšla nová Kvartálna analýza slovenského stavebníctva

Štúdia je spracovaná na základe údajov získaných zo 103 uskutočnených osobných a telefonických interview s kľúčovými predstaviteľmi vybraných stavebných spoločností. Uvedené rozhovory boli vykonané v priebehu augusta a septembra 2018.

Dáta pre spracovanie kapitoly venovanej vývoju verejných zákaziek poskytol Úrad pre verejné obstarávanie.Vyjadrenie generálneho riaditeľa HOCHTIEF SK Ing. Miroslava Beku nájdete na strane 13 analýzy, ktorú si môžete stiahnuť tu.