HOCHTIEF

Vyšla najnovšia kvartálna analýza slovenského stavebníctva

Štúdia za Q4/2018 prináša najnovšie informácie o tom, ako sa bude slovenské stavebníctvo ďalej vyvíjať v roku 2019 a 2020.

Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q4/2018 je spracovaná na základe údajov získaných zo 106 uskutočnených osobných a telefonických interview s kľúčovými predstaviteľmi stavebných spoločností. Analýzu si môžete stiahnuť tu. Vyjadrenie riaditeľa HOCHTIEF SK Ing. Miroslava Beku nájdete na stránkach 5, 14 a 16. Na titulnej stránke sa nachádza Most SNP v Bratislave, na ktorom spoločnosť HOCHTIEF SK rekonštruuje lávky pre chodcov.