HOCHTIEF

Stali sme sa garantom odborného seminára

V rámci profilácie ako špecialista v protipožiarnej ochrane podzemných stavieb sa spoločnosť HOCHTIEF SK stala odborným garantom odborného seminára Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Seminár konaný pod záštitou Prezídia HaZZ sa konal v Jasnej v dňoch 20. a 21. októbra 2016.