HOCHTIEF

Spoločnosť HOCHTIEF predstavuje nové webové stránky

21.11.2014

Michal Talian

V rámci rozvoja svojho podnikania a regionálnej pôsobnosti, slovenská organizačná  zložka stavebnej spoločnosti HOCHTIEF CZ dnes zverejnila svoje nové webové stránky www.hochtief.sk.

Organizačná zložka bola založená 1. 2. 2005 so zámerom podnikať na slovenskom trhu v rovnakom rozsahu predmetu podnikania ako jej materská spoločnosť HOCHTIEF CZ v Českej republike a podieľa sa na výstavbe dopravnej infraštruktúry, zemných prác, vodovodov a kanalizácií, čistiarní odpadových vôd, protipovodňových opatrení a pozemnom staviteľstve.

Od 6. 3. 2014 je vedúcim organizačnej zložky Ing. Tomáš Koranda a je jej štatutárnym zástupcom  . Ďalšími členmi vedenia organizačnej zložky sú Ing. Miroslav Beka, ktorý pôsobí ako riaditeľ organizačnej zložky, a Ing. Rastislav Pauliny, pôsobiaci vo funkcii výrobno-technického riaditeľa.

Medzi t.č. realizovanými  projektmi organizačnej zložky patrí výstavba diaľnice D3 v úseku Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) či rekonštrukcia Letohrádku Dardanely v Markušovciach.