HOCHTIEF

Skupina HOCHTIEF AG vykazuje silný rast ziskov aj peňažných prostriedkov: je v dobrej pozícii pre budúcnosť

 • Výrazný nárast čistého prevádzkového zisku na hodnotu 265 miliónov eur (medziročne o 39 %)

  • pri hornej hranici stanoveného rozpätia (v rozmedzí 220 miliónov eur až 260 miliónov eur)

  •  prevádzkový zisk pred zdanením vyrástol o 18 % na hodnotu 600 miliónov eur

 • Všetky divízie prispeli k vyššej marži zníženými nákladmi a zlepšenou realizáciou projektov.
  • nominálny čistý zisk na hodnote 208 miliónov eur, o viac než 50 % vyšší než zrovnateľný číselný údaj z roku 2014

 • Voľné cash flow z prevádzkovej činnosti sa strojnásobil na hodnotu takmer 1 miliardy eur, medziročné zvýšenie o 663 miliónov eur  

  • značné zvýšenie cash flow z prevádzkovej činnosti na hodnotu 1,1 miliardy eur, medziročné zvýšenie o 379 miliónov eur

  • zlepšený pracovný kapitál a znížené kapitálové náklady

 • Čistá hotovosť v hodnote viac ako 800 miliónov eur, medziročné zvýšenie o 335 miliónov eur

  •  zvýšenie základnej medziročnej čistej hotovosti na viac ako 1 miliardu eur

 • Zásoba práce je na hodnote 37 miliárd eur (zvýšenie o 3 % v Q4 2015)

  •  solídny rozsah nových zákaziek na hodnote 22,3 miliardy eur

  •  ambiciózny plán výberových konaní pre rok 2016 a roky ďalšie na všetkých divíziách

 • Navrhnuté zvýšenie kmeňovej dividendy o 18 % na hodnotu 2,00 eura za akciu

Plán na rok 2016: Čistý prevádzkový zisk sa zvýši na hodnotu 300 – 360 miliónov eur (približne o 15 % až 35 % vyšší).