HOCHTIEF

Prerazili sme južnú tunelovú rúru na obchvate Žiliny

Po necelých desiatich mesiacoch razenia tunela Považský Chlmec bola 28. januára 2016 slávnostne prerazená tunelová rúra v celej svojej dĺžke 2 170 metrov. Tunelári stavebnej spoločnosti HOCHTIEF CZ už rozbehli aj technológiu betonáží definitívneho ostenia.

Tunel dlhý takmer 2,2 km je razený súčasne minimálne šiestimi čelbami v nepretržitej prevádzke 7 dní v týždni 24 hodín denne. Celkovo to znamená zapojenie celkovo 200 robotníkov – razičov, strelmajstrov, banských elektrikárov a mechanikov. Podobný rozsah raziacich kapacít nie je nasadený na žiadnom inom tunelovom projekte na Slovensku ani v Čechách.

Tunel Považský Chlmec je súčasťou stavby D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), ktorá je situovaná na severozápade Žiliny a tvorí spojnicu súčasného úseku D3 a komunikácie 1/11 smerom na Kysucké Nové Mesto. Bude slúžiť na prevedenie tranzitnej dopravy mimo města Žilina v rámci severo-južného dopravného koridoru. Úsek je dlhý 4,25 km a pozostáva z estakády ponad vodné dielo Hričov (1471 m dĺžky), z tunela Považský Chlmec, mosta cez rieku Kysucu a z napojenia na súčasnú komunikáciu 1/11. Zhotoviteľom je Združenie D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno) ktorého členmi sú EUROVIA SK, a.s.,  HOCHTIEF CZ a. s. a STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. Zhotoviteľom tunela je HOCHTIEF CZ a.s. Podľa harmonogramu vyplývajúceho z termínov daných objednávateľom tunel má byť vyrazený za štrnásť mesiacov a vozovka v ňom má byť hotová v termíne 23 mesiacov od začiatku razenia. Investorom je NDS.