HOCHTIEF

Práce na moste SNP pokračujú

Stavebné práce na projekte „Oprava havarijného stavu lávok na moste SNP“ prebiehajú od jesene minulého roka.

Pôvodný projekt opravy havarijného stavu lávok riešil len lokálnu opravu skorodovaných nosných plechov, aplikáciu pochôdznej izolácie a nových náterov. Po odkrytí pôvodnej asfaltovej vrstvy lávok, bol zistený havarijný stav všetkých nosných plechov lávky. Na základe týchto skutočností a pokynu investora bol projekt prepracovaný a následne sa určil nový spôsob kompletnej výmeny plechov.

Aktuálne dokončujeme výmenu nosných plechov lávky z Viedenskej strany. Prebieha čiastočná uzávera jazdného pruhu na nábreží Generála Ludvíka Svobodu pred mostom SNP kvôli montáži bezpečnostného a ochranného lešenia lávky nad vozovkou. Opravy budú prebiehať aj počas nočných hodín, kvôli výmene plechov nad električkovou traťou. Pre toto riešenie sme sa rozhodli, aby sme v čo najmenšej možnej miere obmedzili premávku MHD. Nad vozovkou smerom z Karlovej Vsi bola osadená bezpečnostná rampa, kvôli zníženiu podjazdnej výšky. Taktiež bude osadená v najbližšej dobe aj bezpečnostná rampa z Centra mesta. Celá lávka je po úsekoch zaplachtovaná pre zníženie prašnosti pri otryskávaní pôvodných náterov lávky. Kontinuálne pokračujeme v aplikácií nových náterov lávky. Po dokončení bude prebiehať realizácia pochôdznej hydroizolačnej vrstvy lávky. Termín dokončenia tejto lávky je naplánovaný na 30.5.2019.