HOCHTIEF

Opravíme lávky na moste SNP

V rámci projektu komplexného zabezpečenia udržateľnosti kvality komunikácii v Bratislave, ktorý naša spoločnosť realizuje od mája 2017, sme zahájili rekonštrukciu časti mostu SNP.

Na architektonickej dominante nad Dunajom zrekonštruujeme náchodzie lávky v smere Petržalka a Bratislava Staré Mesto. Stavebné úpravy zahrnuté nemenia dispozičné, statické ani iné riešenie. Stavebné úpravy rešpektujú pôvodné riešenie lávok, jedná sa len o výmenu resp. doplnenie nefunkčných časti lávok.

V rámci rekonštrukcie bude jestvujúca bitúmenová vozovka o hrúbke cca. 30mm nahradená vozovkou z tzv. pochôdznej izolácie o hrúbke 10mm. Tieto vozovky vykazujú veľmi vhodné technické parametre pre použitie na lávkach a takisto sa vyznačujú stálosťou čo sa týka estetického vzhľadu. Ďalšou nespornou výhodou je ekonomické hľadisko. Aj keď na Slovensku nie sú veľmi rozšírené boli už viac krát úspešne použité na niektorých významných stavbách v SR.

Prebehne aj povrchová ochrana všetkých oceľových konštrukcií na moste, ktoré budú trvale v styku s atmosférickými vplyvmi. Tie budú opatrené kompletným systémom povrchovej ochrany. Nátere odolajú stupni koróznej agresivity prostredia C4 a majú minimálnu životnosť 15 rokov.