Obe tunelové rúry na žilinskej D3 sú prerazené

V nedeľu 27. 8. 2015 došlo k prerazeniu a stretnutiu čelieb v kalotách na severnej tunelovej rúre západného portálu a stredného portálu.

Týmto sú prerazené obidva – severný a južný tunel na západ od stredovej jamy. Od zahájenia razieb medzi 2/2015 a 9/2015 bolo vyrazených 3100m. Momentálne prebieha razba zo stredného portálu smerom na východ a koncom týždňa bude zahájená razba z východného portálu smerom na stredný portá. Ostáva vyraziť v kalotách cca 1300m z celkových 4400m.