HOCHTIEF

Novým výrobným riaditeľom organizačnej zložky Slovensko spoločnosti HOCHTIEF CZ sa stal Rastislav Pauliny

5.11.2014

Michal Talian

Rastislav Pauliny sa narodil 8. augusta 1966 v Bratislave. Vyštudoval Stavebnú fakultu Slovenskej vysokej školy technickej, odbor Konštrukcie a dopravné stavby. Od ukončenia štúdia pracoval v niekoľkých medzinárodných spoločnostiach, okrem iného aj v belgickej spoločnosti Punch International ako manažér investičných projektov, alebo vo firme Skanska PS, kde bol na pozícii výkonného riaditeľa a miestopredsedy predstavenstva.

Do spoločnosti HOCHTIEF CZ nastúpil v auguste 2014 na pozíciu výrobného - technického riaditeľa organizačnej zložky Slovensko.

Rastislav Pauliny je typ veľkého bojovníka, k čomu ho predurčuje už jeho astrologické znamenie – lev. Ako sám hovorí, slovo „nejde to“ nedokáže akceptovať. Vždy sa predsa dá nájsť nejaké riešenie.

V minulosti sa podieľal na vedení viacerých významných stavieb, ako boli: Výstavba priemysleného areálu Punch Campus so zastavanou plochou viac ako 70 000 m2, výstavba administratívneho centra Lake Side v Bratislave, výstavba Rehabilitačného a diagnostického strediska Petržalka, atď.

Medzi jeho koníčky patrí golf, motorka, badminton, squash, inline. Rastislav Pauliny je rozvedený, má 23-ročnú dcéru Zuzanu.

Spoločnosť HOCHTIEF CZ vstúpila na slovenský trh v roku 2005, od tej doby realizovala niekoľko zakázok v oblasti dopravných stavieb, ako napríklad modernizáciu odpočívadla na diaľnici D1 pri Červeníku, prestavbu mostu na ceste III/50108 v Preseľanoch nad Ipľom, výstavbu obecných kanalizačných systémov, alebo práve rekonštruuje Letohrádok Dardanely v Markušovciach, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie koncertné objekty Slovenska. 

Zatiaľ najvýznamnejšou zakázkou pre spoločnosť HOCHTIEF CZ na Slovensku je spolupráca na časti obchvatu okolo Žiliny, v úseku Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno), ktorý HOCHTIEF CZ realizuje v združení s firmami EUROVIA SK a Stavby mostov Slovakia.