HOCHTIEF

HOCHTIEF SK aktivuje diskusiu so štátom

Situácia v plánovaní, príprave a realizácií dopravnej infraštruktúry Slovenskej republiky v r.2017 sa nachádza v nelichotivom stave.  Časté zmeny v prioritách projektoch, nepripravenosť projektov a prípravy stavebných konaní, zdĺhavé verejné obstarávanie a nekonečné čakanie na realizáciu.

Stavebné a projekčné spoločnosti sa tak dostávajú do nepríjemnej situácie, kde pri doterajšom stave prípravy a realizácie projektov dopravnej infraštruktúry nie je možné zmysluplne investovať do personálu i strojno-technologického vybavenia. Nedostatok projektov núti stavebné spoločnosti získavať  projekty za podhodnotené ceny, ktoré vo finále spôsobia absenciu prostriedkov do rozvoja a následne znížia konkurencie schopnosť stavebných spoločností.

Aj preto sa stavebné spoločnosti  Slovenska spojili a vyvolávajú odborné diskusie a fóra s významnými investormi, najmä so štátom. HOCHTIEF SK je jedným s lídrov a partnerom dialógu.

Vo februári bol hosťom internetovej televízie slovenskej verejnoprávnej tlačovej agentúry riaditeľ HOCHTIEF SK Ing.Miroslav Beka. Predmetom rozhovoru bol stav stavebníctva SR, koncepcia dobudovania dopravnej infraštruktúry, ceny stavebných prác. Súčasťou rozhovoru bolo aj oboznámenie s novo začatou stavbou D3 Čadca, Bukov, ktorú realizuje Združenie Strabag –Porr –HOCHTIEF.

Ďalšou zaujímavou akciou bolo 13. Fórum koľajovej dopravy ( FKD), ktoré sa konalo v dňoch 14.-15.3.2017 sa v Bratislave s medzinárodnou účasťou. Usporiadateľom bola Prevádzka a stavby koľajovej dopravy spolu so Železnicami Slovenskej republiky. Hlavnými témami FKD boli princípy a dlhodobé ciele dopravnej politiky a konkurencie schopnosť a výzvy pre železničnú dopravu.  Okrem technicky zameraných prednášok sa prejednávali otázky  strategického riadenia a plánovania dopravných projektov a o možnostiach rozširovania nosného integrovaného  systému MHD v Bratislave a Košiciach.