HOCHTIEF

HOCHTIEF SK ako jeden z lídrov lokálneho stavebného trhu

Svoju značku posilňujeme mimo iné aj aktívnou účasťou na Stretnutí lídrov slovenského stavebníctva, ktoré je považované za najväčšie stretnutie vrcholných predstaviteľov štátu a riaditeľov predstavenstiev stavebných a projektových spoločností.

K aktuálnym otázkam slovenského trhu sa vyjadruje aj riaditeľ HOCHTIEF SK Ing. Miroslav Beka. Jeho citácie môžete nájsť tiež na stránkach 14, 23 a 26 v najnovšej Kvartálnej analýze slovenského stavebníctva, ktorú prikladáme tu.