HOCHTIEF

ENVIRONMENTÁLNE PREHLÁSENIE

Environmentálne prehlásenie HOCHTIEF CZ a. s. vyhovuje príslušným požiadavkám Nariadenia Europského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v systéme Spoločenstva pre environmentálne riadenie podnikov a audit (EMAS).

Overenie II. aktualizovaného Environmentálneho prehlásenia vykonal akreditovaný overovateľ  STAVCERT Praha,  spol. s r. o. dňa 27. mája 2014.

Spoločnosť HOCHTIEF CZ, ktorá je zaregistrovaná v Programe EMAS pod registračným číslom CZ-000031, tak opätovne potvrdila držanie dokladu o svojom pozitívnom vzťahu k prostrediu, v ktorom podniká.

Informácia o vplyve činností HOCHTIEF CZ a. s. na životné prostredie a Environmentálne prehlásenie môžete v prípade Vášho záujmu získať v sídle organizácie, prípadne využite priamo kontakt na tlačového hovorcu alebo zašlite e-mail na kontaktnú adresu info@hochtief.cz.

Ďalšie environmentálne prehlásenie bude vydané v máji 2015.