140 rokov HOCHTIEF

V roku 2013 oslávila skupina HOCHTIEF 140. výročie od svojho založenia.

Prvé zmienky o spoločnosti bratov Helfmannových pochádzajú z roku 1873. V roku 1896 bola založená akciová spoločnosť. Na konci 19. storočia profituje spoločnosť zo stavebného boomu spôsobeného vynálezom železobetónu a získava prvé zákazky v zahraničí. Od roku 1922 sídli spoločnosť v Essene a v roku 1923 je premenovaná na HOCHTIEF. Po druhej svetovej vojne sa podieľa na povojnovej rekonštrukcii Nemecka a opäť preniká do zahraničia. V roku 1966 sa HOCHTIEF stáva nadnárodnou korporáciou. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia HOCHTIEF získava zákazky v jadrovej energetike. V druhej polovici 20. storočia začne HOCHTIEF ťažiť z neočakávaného zbohatnutia zemí vyvážajúcich ropu a stáva sa aktívnym na Blízkom Východe.

Po poklese aktivít skupiny v zahraničí sa podnikanie začalo opäť sľubne vyvíjať v rokoch deväťdesiatych. V rámci reštrukturalizácie a expanzie do východnej Európy kupuje v roku 1999 skupina HOCHTIEF majoritný podiel v spoločnosti VSB, z ktorej sa časom stáva akciová spoločnosť HOCHTIEF CZ.

Do nového tisícročia skupina vstúpila ako silná, všestranná spoločnosť podnikajúca vo všetkých odvetviach stavebníctva a na všetkých svetadieloch.

Podrobnejšie informácie o histórii koncernu HOCHTIEF nájdete v informačnej brožúrke vydanej k 140. výročiu založenia spoločnosti HOCHTIEF.

brozura

Stáhnout