HOCHTIEF

HOCHTIEF SK s.r.o.

HOCHTIEF SK s.r.o. je súčasťou druhého najväčšieho koncernu na svete – HOCHTIEF AG, ktorý pôsobí celosvetovo a v roku 2017 zamestnával približne 54 000 zamestnancov s obratom okolo 23 miliárd EUR. V USA mu pod názvom TURNER patrí prvenstvo v komerčnom pozemnom staviteľstve, v Austrálii je so značkou CIMIC jednotkou na trhu.
HOCHTIEF je lídrom v oblasti udržateľného rozvoja a od roku 2006 je zastúpený v prestížnom Dow Jones Sustainability Indexe.

V roku 2015 vznikla pre podporu ďalšieho podnikania na Slovensku zlúčením obchodných jednotiek spoločnosť HOCHTIEF SK s.r.o. a jej vedením bol poverený Ing. Miroslav Beka. Konateľmi spoločnosti HOCHTIEF SK s.r.o. boli menovaní Ing. Tomáš Koranda a Jörg Mathew. Prokuristami spoločnosti HOCHTIEF SK s.r.o. sú Ing. Rastislav Pauliny, zodpovedný za výrobno-technickú oblasť a Peter Vaško, DiS, zodpovedný za ekonomiku.
V súčasnej dobe realizujeme stavby v oblasti pozemného a dopravného staviteľstva a zamestnávame takmer 80 pracovníkov.

Medzi už zrealizované projekty spoločnosti HOCHTIEF SK patrí novostavba Diaľnice D3 v úseku Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno), ktorá získala cenu Stavba roka 2017, či monolitické konštrukcie obytného súboru Devínsky Dvor. V minulých rokoch spoločnosť takisto realizovala Rekonštrukciu letohrádku Dardanely v Markušovciach, kanalizačné projekty v Podunajských Biskupiciach, Lužiankach alebo Dobšinej alebo Spínaciu stanicu v Gabčíkove.

K ďalším sa radí Prestavba mosta cez potok Kamenec, Úprava kapacity koryta rieky Myjavy alebo Revitalizácie verejných priestranstiev zasiahnutých povodňami v obciach Veľká Čausa a Ráztočno.

V roku 2015 spoločnosť HOCHTIEF SK významne spolupracovala so svojou materskou spoločnosťou na príprave ponuky na realizáciu PPP projektu obchvatu Bratislavy D4/R7.

Momentálne sa realizuje stavba Diaľnice D3 v úseku Čadca, Bukov -  Svrčinovec, Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce, Kanalizácia a ČOV Valaská a Bojná, Tunel Ovčiarsko v rámci stavby úseku Diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka a takisto realizujeme revitalizačné práce pozemných komunikácii v rámci projektu Údržba komunikácii v Bratislave.

Spoločnosť má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality ISO 9001:2016, ISO 14001:2016 a OHSAS 18001:2008.